Ett stort tack


Ett stort tack till alla som hjälpt till att göra Studentpartiet möjligt, från vaggan till graven! Utan alla er som skrivit partiprogram, pressmeddelanden, klistrat affischer, delat ut valsedlar, förhandlat, suttit i fullmäktige nämnder, utskott och kommunstyrelse hade detta partiet inte funnits. Och ett stort tack till alla som röstade på oss 1998 – samt de tolv medborgare som valde att lägga sin röst på oss år 2002!

Magnus Holst, partiordförande

Tidigare nyheter

Rekrytering av studerade och akademiker


Studentpartiet ser över oklarheter


Studentpartiet – Kommunpartiet Studenterna ställer i nuläget inte upp i valet 2002


Studentpartiet – Kommunpartiet Studenterna bildar Stiftelse


Förslag till ny busslinje med anledning av nytt linjesystem för bussar i Lunds stad


Studie- och informationscentrum i Lund


Lägg ned död materia istället för verksamhet för ungdomar


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christine Jönsson ang. bortglömda? motioner.


Bristen på läsplatser inte studenternas fel!


Kommunpartiet Studenterna

Kommunpartiet studenterna (Studentpartiet) var ett parti som verkade i Lunds kommun, men som uppkom ur Lunds universitet. Vid kommunalvalet 1998 fick partiet 2,1% av rösterna och 1 mandat i fullmäktige. Partiet valde att inte ställa upp till omval vid 2002 års val.

Arkiv